11 Unique Indian villages

11 Unique Indian villages 


  தினமும் வீட்டில் இருந்து பணம் சம்பாதியுங்கள் 
சென்னையில் குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி 
SHARE MARKET TRAINING
Whatapp Number : 91-9094047040 / 91-9841986753
    இப்பொழுதே இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்
சென்னையில் குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி 

1. Shani Shignapur - village with houses without doors
2. Kodinhi in kerala - 400 twins in this village
3. Shetal in maharashtra - snakes as family
4. Mattur in karnataka - 100% sanskrit speaking people
5. Rongdoi in Assam - frogs are married to get rainfall
6. Barwaan kala in bihar - village of bachelors. No marriage since last 50 years
7. Kuldhara in rajasthan - haunted village, all abandoned, nobody stays
8. Punsari in gujarat - modern village having all houses with wifi n cctv camera. Also street light with solar power.
9. Hiware bazaar in maharashtra - millionaires village. Richest indian village with zero poor people. Has 60 millionaires.
10. Mawlynnong in meghalaya - asia's cleanest village
11. Jambur in gujarat - african village as all are indian but looks like african